ZESPÓŁ JELITA DRAŻLIWEGO (IBS)

Zespół jelita drażliwego (IBS)

Szczegóły dotyczące zespołu jelita drażliwego (IBS)

Choroba, która nosi różne nazwy i daje niejednoznaczne objawy – zespół jelita drażliwego nazywany jest również często nerwicą jelit. Stosowany jest również skrót IBS, który pochodzi od angielskiej nazwy tej choroby: Irritable Bowel Syndrom.

Statystyki świadczą o częstszej zachorowalności kobiet, ale mówią też o tym, że na całym świecie diagnozuje się IBS coraz częściej. Ten ostatni fakt świadczyć może jednak o większej świadomości społecznej oraz częstszemu udawaniu się do lekarza z problemami, które zdecydowanie utrudniają codzienne funkcjonowanie. Jeśli charakterystyczne dolegliwości utrzymują się dłużej niż 3 miesiące, jest to jedno ze wskazań do diagnostyki w kierunku zespołu jelita drażliwego.

W zależności od tego, jak przebiega choroba i czy któryś z objawów pojawia się zdecydowanie częściej, możemy wyróżnić różne postaci zespołu jelita drażliwego:

 • zaparciową,
 • biegunkową,
 • mieszaną,
 • niejednorodną.

Zespół jelita drażliwego to choroba przewlekła. U każdego chorego ma inny przebieg i w różnym stopniu może wpływać na codzienne życie. Diagnostyka nie jest prosta, często wiąże się z poprzedzającym wykluczeniem innych chorób, między innymi nowotworów. Aktualnie uznawane jest za jedno z najczęściej występujących schorzeń układu pokarmowego. Objawy mogą rzutować na wiele aspektów życia, dlatego niezwykle istotne jest zdiagnozowanie oraz podjęcie odpowiedniego leczenia.

Poszczególne postaci choroby mogą dawać jej różny przebieg. Typ biegunkowy lub zaparciowy  są dość jednoznaczne. Z kolei typ mieszany lub niejednorodny zazwyczaj powodują większą dezorientację, są również trudniejsze w diagnozowaniu.

Umów się na spotkanie lub napisz do nas jaki masz problem

Zespół jelita drażliwego – przyczyny

Choć choroba ta jest intensywnie badana, jej przyczyny nie są jeszcze do końca znane. Zaburzenia w funkcjonowaniu jelita grubego – bo tym w istocie jest ten zespół dolegliwości – mogą mieć początek w bardzo różnych czynnikach. Wiele osób doświadcza objawów ze strony układu pokarmowego w sytuacjach stresowych lub na przykład podczas przedłużających się infekcji. Świadczy to między innymi o tym, że jelita są rodzajem barometru i reagują na to, że w organizmie dzieją się rzeczy nietypowe lub niepożądane. Jednak gdy taki stan się przedłuża, może to być jedno ze wskazań do diagnostyki IBS.

Zespół jelita drażliwego jest jedną z najintensywniej badanych jednostek chorobowych układu pokarmowego. Mimo to nie rozpoznano jeszcze jednoznacznych przyczyn występowania tej choroby. Zaburzenia w funkcjonowaniu jelit powodujące przedłużające się objawy mogą wystąpić z różnych powodów. Do najczęściej wskazywanych przyczyn należą:

 • nieprawidłowa dieta,
 • zaburzenie motoryki jelit (perystaltyki),
 • czynniki psychologiczne i środowiskowe, na przykład chroniczny stres.

To stosunkowo ogólna lista – i może dlatego tak istotna jest obserwacja i analiza objawów występujących u pacjenta.

Zespół jelita drażliwego – objawy

W zależności od postaci choroby, konkretne objawy mogą dominować w przebiegu dolegliwości. Mogą się również nasilać i słabnąć. Z czasem chory, a szczególnie prawidłowo zdiagnozowany i pozostający w leczeniu pacjent, wie mniej więcej, jakie czynniki i sytuacje mogą nasilać objawy. Nie zmienia to jednak faktu, że nie da się ich w całości unikać. Pacjenci wskazują często, że do nasilenia objawów dochodzi z niekiedy prozaicznych powodów, jak na przykład uczucie stresu.

Co jednak może świadczyć o tym, że osoba uskarżająca się na dolegliwości ze strony układu pokarmowego zmaga się rzeczywiście z zespołem jelita drażliwego?

Do najczęściej występujących objawów zaliczane są poniższe dolegliwości – mogą występować w różnym nasileniu i w różnej częstotliwości – w zależności od postaci i przebiegu choroby. Nie muszą – i zazwyczaj nie występują wszystkie jednocześnie. Oprócz objawów ze strony układu pokarmowego, chorzy wspominają również często o objawach towarzyszących, wymienionych na liście na końcu:

 • bóle brzucha,
 • wzdęcia,
 • biegunki lub zaparcia,
 • uczucie niecałkowitego wypróżnienia,
 • wzmożone parcie na stolec,
 • rozregulowany rytm wypróżnień,
 • śluz w stolcu,
 • mdłości,
 • wymioty,
 • zgaga,
 • bóle głowy,
 • ciągłe zmęczenie,
 • zaburzenia snu.

Większość z wymienionych objawów może świadczyć o bardzo różnych dolegliwościach lub chorobach – czasowych lub przewlekłych. Oczywiście każdy z nich powinien być powodem do wzmożonej uwagi i obserwacji organizmu. W przebiegu zespołu jelita drażliwego poszczególne przypadłości pojawiają się przez minimum trzy miesiące.

Warto wiedzieć również, że w przypadku zespołu jelita drażliwego NIE WYSTĘPUJĄ objawy takie jak na przykład krew w stolcu czy utrata masy ciała albo podwyższona temperatura ciała. Ale one również – bez względu na towarzyszące im dolegliwości bólowe lub nie – są wskazaniem do badań i diagnostyki, ponieważ mogą świadczyć o innych, poważnych chorobach układu pokarmowego.

Zespół jelita drażliwego – diagnostyka Częstochowa

Z uwagi na długą i mogącą świadczyć o różnych dolegliwościach listę objawów, zdarza się, że diagnostyka zespołu jelita drażliwego nieco się wydłuża. Bardzo istotny jest pogłębiony wywiad z pacjentem. Dokładny opis występowania dolegliwości, ich przebiegu oraz stopnia nasilania w następstwie konkretnych sytuacji oraz brak występowania objawów mogących świadczyć raczej o innych schorzeniach, to podstawa diagnostyki IBS.

W SYMBIOSS Centrum dietetyki i terapii przeprowadzamy diagnostykę dysbioz mikroflory jelitowej, tzw. badanie GutFlora. Dysbioza to inaczej zaburzenia, nieprawidłowości funkcjonowania jelit, którego powodami są między innymi wahnięcia w mikroflorze jelitowej. Pod hasłem mikroflory czy mikrobioty jelitowej rozumiemy wszystkie bakterie, które każdy człowiek ma w jelicie. Ich obecność oraz określony poziom są niezwykle istotne dla funkcjonowania układu pokarmowego, ale nie tylko.

Zaburzenia mogą powodować szereg dolegliwości i stać się przyczyną innych poważnych schorzeń – cukrzycy typu II, różnego typu zapalenia jelit, nadciśnienia, chorób serca, chorób autoimmunologicznych, ale również niektórych dolegliwości psychicznych. Dysbioza ma również wpływ na zaburzenia neurorozwojowe.

Badanie GutFlora przeprowadza się w kierunku obecności w jelicie bakterii tlenowych, beztlenowych i grzybów. Wyniki pozwalają na ocenę składu mikroflory jelitowej, dzięki czemu można stwierdzić, czy jakość i wydajność procesów zachodzących w jelicie jest wystarczająca dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Odstępstwa od poziomów uznawanych za normę mogą być sygnałem, że przyczyna pojawiających się dolegliwości leży właśnie w dysbiozie mikroflory jelitowej.  Jest to również wskazanie do podjęcia określonego leczenia.

Niezwykle istotnym elementem jest też proces eliminacji innych możliwych schorzeń. Ponieważ układ pokarmowy w podobny sposób reaguje na różne dolegliwości, objawy takie jak biegunki czy zaparcia mogą świadczyć o naprawdę różnych chorobach. Niekoniecznie przewlekłych. Przykre i utrudniające codzienne życie dolegliwości mogą być następstwem chociażby nieprawidłowej diety.

Warto zatem skonsultować swoje codzienne nawyki żywieniowe z dietetykiem oraz wykonać badanie na obecność w organizmie bakterii, grzybów czy pasożytów. Tzw. nieproszeni goście niezwykle często są powodem występowania objawów tożsamych lub podobnych do tych, na które uskarżają się osoby chorujące na zespół jelita drażliwego. W wykryciu obecności pasożytów, bakterii, grzybów czy toksyn stosujemy w SYMBIOSS Centrum dietetyki i terapii badanie biorezonansem komórkowym.

Zespół jelita drażliwego – leczenie

Częstym odruchem w czasie występowania dolegliwości układu pokarmowego jest sięganie po domowe sposoby. Owszem, bywają one pomocne i skuteczne w tych występujących chwilowo objawach, na przykład w lekkim zatruciu pokarmowym czy zaparciu związanym na przykład ze zbyt małą ilością przyjętych płynów. Jednak zdecydowanie odradza się stosowanie ich bez konsultacji ze specjalistą w czasie przedłużającego występowania objawów mogących świadczyć o chorobie przewlekłej, takiej jak na przykład IBS.

Z kolei środki farmakologiczne powinny być przyjmowane tylko i wyłącznie po faktycznej diagnozie i tylko z zalecenia lekarza. Zarówno medykamenty, jak i przygotowywane domowymi sposobami preparaty działają w przebiegu zespołu jelita drażliwego objawowo. Aby skutecznie wspierać organizm w codziennym funkcjonowaniu, pacjenci powinni przede wszystkim zrozumieć tę chorobę. Świadomość czynników, które mają wpływ na zaostrzenie objawów, jest kluczowa w codziennym funkcjonowaniu chorego. Obserwacja i umiejętność określenia sytuacji i czynników, w następstwie których mogą wystąpić niepożądane objawy, są dla pacjenta najbardziej istotne w doborze metod przeciwdziałania wystąpienia objawów. Pomagają nie tylko łagodzić przebieg choroby, ale również umożliwiają unikanie niektórych czynników wyzwalających dolegliwości.

Dieta w przebiegu zespołu jelita drażliwego

W zależności od typu i przebiegu choroby, bodźcami do zaostrzenia objawów mogą być różne czynniki. Ponieważ dolegliwości skupiają się wokół układu pokarmowego, szczególnie istotne jest to, co i jak spożywa pacjent zmagający się z IBS.

Dietetyk pomoże w rozpoznaniu produktów, które w codziennej diecie mogą wspierać pracę jelit, a w razie potrzeby łagodzić poszczególne objawy. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt regularnego spożywania pełnowartościowych posiłków.

Unikanie posiłków w celu łagodzenia objawów może być niebezpieczne dla zdrowia i pogłębiać trudności w codziennym funkcjonowaniu, wpływać niekorzystnie nie tylko na sam układ pokarmowy, ale również na koncentrację i ogólną kondycję organizmu. Konsultacja dietetyczna i zrozumienie specyfiki choroby może być pierwszym krokiem do jej łagodniejszego przebiegu, a nawet wyeliminowania szczególnie nasilających się objawów.

Terapia probiotyczna w przebiegu zespołu jelita drażliwego

W SYMBIOSS Centrum oferujemy osobom zmagającym się z dysbiozą mikroflory jelitowej terapię probiotyczną. Indywidualna terapia zostaje przygotowana po konsultacji, w czasie której omówione zostają wyniki badań. Możliwy jest również wybór konsultacji ze szczegółowym wywiadem zdrowotnym. Takie podejście pozwala nam na dobór probiotyków z myślą o określonych dolegliwościach, aby jak najskuteczniej pomagać konkretnemu pacjentowi.

Probiotyki mają na celu nie tylko zniwelować przebieg i skutki choroby, ale przede wszystkim przywrócić równowagę mikroflory jelitowej, poprawić samopoczucie i pozytywnie oddziaływać na zdrowie. To jedna z prostszych, a zarazem najskuteczniejszych metod leczenia i przeciwdziałania chorobom związanym z zaburzeniami mikroflory w jelitach, z powodzeniem stosowana również w przebiegu zespołu jelita drażliwego.

Terapia wodorem w przebiegu zespołu jelita drażliwego

Bezpieczna i niezwykle skuteczna terapia wodorem jest dużym wsparciem dla pacjentów borykających się z zespołem jelita drażliwego.

W SYMBIOSS Centrum dietetyki i terapii stosujemy urządzenie polskiej produkcji – Eden młodości, czyli jonizator wodoru. Inhalacja odbywa się przez kaniulę nosową – to niewielka, przykładana do twarzy maska. Terapia jest nieinwazyjna, nie powoduje skutków ubocznych.

Wspiera organizm w samym przebiegu choroby, ale pozwala również budować naturalną odporność i regenerować tkanki. Wodór jest niezwykle istotnym pierwiastkiem, który ma wpływ na wiele procesów zachodzących w ciele. Suplementacja wodoru korzystnie wpływa na te miejsca, które zostały szczególnie nadwyrężone w czasie nasilających się objawów. Pozwala również na odzyskanie życiowej energii i poprawę samopoczucia.

Kontakt

Umów się na spotkanie lub napisz do nas jaki masz problem