LOGOPEDA CZĘSTOCHOWA

20230307_092627

SYMBIOSS – Centrum Dietetyki i Terapii

Nazywam się Sylwia Warmus i jestem dyplomowaną logopedką oraz profesjonalną i czynną zawodowo aktorką, scenarzystką, dziennikarką, arteterapeutką.

Na co dzień pracuje ze słowem zarówno pisanym jak i wypowiadanym.
Ma 18 – letnie doświadczenie pracy na scenie teatralnej i przed kamerą, arteterapeutycznie z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi (również z dysfunkcjami).

Ukończyłam Logopedię ogólną i kliniczną i w swojej pracy skupiam się na holistycznym podejściu do pacjenta – tak małego jak i dorosłego. Niewątpliwie w każdym wieku można poprawić płynność wymowy.

Zapraszamy pacjentów od 2 do 102 lat:-)

LogopediArt tel: 601 322 419

Umów się na spotkanie lub napisz do nas jaki masz problem

Terapia logopedyczna w Symbioss

TERAPIA LOGOPEDYCZNA, KLINICZNA I ARTYSTYCZNA w Centrum Terapii SYMBIOSS wyróżnia się indywidualnym podejściem oraz opiera się na interdyscypilinarnym podejściu do pacjenta. Albowiem logopeda może i powinien współpracować w razie potrzeby z ortodontą, fizjoterapeutą, psychologiem, pedagogiem, foniatrą, audiologiem i innymi specjalistami wieloaspektowości zaburzeń mowy, oddychania itd.

Terapia Logopedyczna polega na budowaniu podstawowych kompetencji językowych.

Ich celem jest usunięcie zakłóceń procesu porozumiewania się – od wad wymowy po niemożność mówienia.

 • Obejmuje:
 • wywiad/testy
 • diagnozę
 • przyczyny zaburzenia mowy (podłoże psychiczne, anatomiczne itp.)
 • plan terapii
 • usprawnienie funkcji prymarnych
 • masaż logopedyczny
 • ćwiczenia artykulacyjne; słuchowe, fonacyjne
 • pracę nad dyslalią, wyprowadzaniem głosek, podstawowymi zaburzeniami mowy tj. rotacyzm, seplenieniem międzyzębowym, bocznym, mową bezdźwięczną, jąkaniem, mutyzmem, afazją itp.
 • terapię miofunkcjonalną; pozycję spoczynkową języka, prawidłowego połykania, oddychania (współpraca przy leczeniu ortodontycznym) itd.
 • terapię z zakresu logopedii artystycznej/medialnej, wystąpień publicznych
 • dodatkowo użycie lalek teatralnych – świetnie uzupełniających terapię logopedyczną w przypadku dzieci

Co Nas wyróżnia?

 • sesje prowadzone przez zawodową aktorkę z doświadczeniem w pracy z dziećmi i dorosłym jak również z niepełnosprawnościami (Zespół Downa, Aspergera, Autyzm)
 • holistyczne podejście do pacjenta, interdyscypilnarna strona logopedii,
 • prowadzimy terapię dzieci, młodzieży i dorosłych
 • logopedia medialna: dykcja, emisja głosu w mowie, wystąpienia publiczne

Cele terapii logopedycznej

 • korygowanie wad wymowy
 • usprawnienie motoryki narządów mowy
 • poprawienie jakości funkcji językowej, oddechowej, fonacyjnej
 • budowanie słownictwa czynnego i biernego
 • usuwanie zakłóceń procesu porozumiewania się
 • wywoływanie mowy (mutyzm)
 • przywracanie mowy w przypadku jej utraty
 • podnoszenie jakości komunikacji językowej w przestrzeni prywatnej, zawodowej i artystycznej

Efekty terapii logopedycznej

 • wyrównanie opóźnień mowy
 • zlikwidowanie przyczyn i skutków zaburzeń mowy
 • wypracowanie sprawności językowej lub przywrócenie mowy (w przypadku jej utraty)
 • bardziej komfortowe funkcjonowanie w społeczeństwie, poprawę samopoczucia i jakości życia

Czas trwania terapii logopedycznej

Czas trwania terapii logopedycznej może być różny i zależy od wielu czynników przede wszystkim problemu, zaawansowania zaburzenia, złożoności dysfunkcji mowy, szybkości postępów pacjenta, konieczności utrwalania efektów w mowie potocznej.

Ponadto współpracy osób zaangażowanych w terapię logopedyczną czyli samego pacjenta jak i (w przypadku dzieci) rodziców, opiekunów a także innych (koniecznych w konkretnych przypadkach) specjalistów.

Sztukę mówienia należy rozwijać i w Centrum Terapii Symbioss – LogopediArt stawia sobie za cel to wyzwanie. Serdecznie zapraszamy!

Parafrazując mistrza Słowackiego:
„Chodzi nam o to,
aby język giętki
powiedział wszystko,
co pomyśli głowa…”

Cennik

Konsultacja i diagnoza logopedyczna

200 zł

Terapia logopedyczna (45 minut)

130 zł

Pakiet 5 x Terapia logopedyczna

500 zł

Kontakt

Umów się na spotkanie lub napisz do nas jaki masz problem